Deprecated: Optional parameter $baseurl declared before required parameter $count is implicitly treated as a required parameter in /home/klient.dhosting.pl/oloolecki/biurotemida.pl/public_html/res/x5engine.php on line 154
Informacje podatkowe - Biuro Rachunkowe Temida Tychy | Marzena Lazar-Odelga - Biuro Rachunkowe Temida Tychy | Marzena Lazar-Odelga
Biuro Rachunkowe TEMIDA
TEMIDA
Przejdź do treści

Split payment w VAT od 1 listopada 2019 roku

Biuro Rachunkowe Temida Tychy | Marzena Lazar-Odelga
Opublikowane według w podatkowe · 6 Wrzesień 2019
Z dniem 1 listopada 2019 roku, choć projekt zakładał, że będzie to 1 września 2019 roku, wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018) nakładające na wybrane branże obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment), w skrócie MPP w miejsce odwrotnego obciążenia i (częściowo) odpowiedzialności podatkowej nabywcy.

Towary i usługi objęte split paymentem


Nowy mechanizm podzielonej płatności zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych.

Zmiany dotkną min.:
●       przedsiębiorców trudniących się wyrobami stalowymi - pręty, rury, druty, złoto, cynk, miedź, aluminium, odpady, surowce wtórne, złom
●       usług budowlanych w szerokim ujęciu bez względu na status sprzedawcy i fakt dokonania odsprzedaży usług
●       branży elektronicznej - komputery, telefony, telewizory, konsole do gier, drukarki, aparaty fotograficzne
●       dostawców paliw i węgla.

Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte będę obowiązkowym split paymentem w przypadku wszystkich transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami o jednorazowej wartości 15 000 zł brutto i więcej. Natomiast faktury opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł nadal będą mogły pozostawać rozliczane na ogólnych zasadach.
Stosowanie płatności podzielonej dla innych transakcji niż wymienione w załączniku 15 do ustawy o VAT zostanie opcjonalna -  nabywca będzie mógł stosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.

Sankcje w VAT po wprowadzeniu split payment


Nowe regulacje w VAT nakładają na sprzedawców towarów i usług obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji:
„mechanizm podzielonej płatności”.

Zapis: “mechanizm podzielonej płatności” od 1 listopada 2019 roku znaleźć się musi na każdej fakturze,  której kwota należności ogółem wyniesie powyżej 15 0000 zł za dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Jeżeli wbrew obowiązkowi sprzedawca nie umieści na fakturze takiej adnotacji będzie musiał liczyć się z koniecznością opłacenia kary - dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze.

Brak klauzuli „mechanizm podzielonej płatności” może spowodować również sankcję karnoskarbową po stronie sprzedawcy, o której mowa w art. 62 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy, który sankcjonuje przypadki wystawiania faktury w nieprawidłowy sposób.
Natomiast nabywca usługi bądź towaru ma obowiązek uregulowania w systemie podzielonej płatności za fakturę, na której umieszczono adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli tego nie zrobi może zostać obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Dodatkowo nabywca, który wbrew obowiązkowi nie dokonał podzielonej płatności i dokonał zapłaty w zwykły sposób straci możliwość zaliczenia tego wydatku w koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych - mowa o sytuacji, w której faktura była prawidłowo oznaczona przez sprzedawcę, a nabywca miał obowiązek zapłaty w podzielonej płatności lecz dokonał zapłaty w inny sposób.

Podsumowując:


Mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności funkcjonuje w Polsce już od lipca 2018 roku. Jednak od 1 listopada 2019 roku część przedsiębiorców pozostanie bez możliwości wyboru, z obowiązkiem stosowania MPP i obowiązkiem dźwignięcia zmian wprowadzonych w ustawie o VAT, pod odpowiedzialnością karno-skarbową.
W celu uniknięcia błędów i ewentualnej odpowiedzialności karnej i finansowej prowadzenie spraw firmy warto zlecić profesjonalnym podmiotom, którym nowinki w zakresie prawa nie są obce.
Nasze biuro rachunkowe Temida z siedzibą w Tychach, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu oraz doświadczeniu sięgającemu blisko dwóch  dekad oferuje kompleksową obsługę księgową, kadrową i podatkową pozwalając uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.


Wróć do spisu treści