Deprecated: Optional parameter $baseurl declared before required parameter $count is implicitly treated as a required parameter in /home/klient.dhosting.pl/oloolecki/biurotemida.pl/public_html/res/x5engine.php on line 154
Informacje podatkowe - Biuro Rachunkowe Temida Tychy | Marzena Lazar-Odelga - Biuro Rachunkowe Temida Tychy | Marzena Lazar-Odelga
Biuro Rachunkowe TEMIDA
TEMIDA
Przejdź do treści

Biała lista podatników VAT

Biuro Rachunkowe Temida Tychy | Marzena Lazar-Odelga
Opublikowane według w podatkowe · 13 Wrzesień 2019
Od 1 września bieżącego roku działa w Polsce wykaz informacji o podatnikach VAT,  zwany białą listą podatników VAT.  Przedmiotowy rejestr powstał z myślą, by ułatwić przedsiębiorcom dostęp do informacji pozwalających sprawdzenie wiarygodności danego kontrahenta. Dzięki ogólnej dostępności w krótkim czasie i bez zbędnych formalności zweryfikować można każdego czynnego płatnika VAT.

Gdzie znaleźć białą listę podatników VAT ?


Wykaz podatników VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Ogólna dostępność pozwala pozyskać aktualne informacje o danym kontrahencie. Dane podatników są bowiem aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy.
Informacje zgromadzone przez szefa KAS pochodzą z dostępnych rejestrów, dlatego do wyszukania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zarejestrowanych w CEIDG wystarczy w wyszukiwarce wpisać imię i nazwisko przedsiębiorcy.
Białą listę podatników VAT przeszukać można również wpisując w wyszukiwarce min. NIP, REGON, rachunek bankowy firmy lub jej nazwę.

Informacje zawarte w wykazie informacji o podatnikach VAT


Biała lista podatników VAT, to szereg informacji począwszy od:
imienia i nazwiska przedsiębiorcy
  • nazwy firmy
  • numeru NIP
  • numeru REGON
  • numeru w KRS
jeśli dany numer został przedsiębiorcy nadany lub przedsiębiorca został wpisany do właściwego rejestru,

po informacje stricte podatkowe:
  • status podmiotu:
   • w odniesieniu, do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru, jako podatnika VAT
   • zarejestrowanego, jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
  • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
  • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej

oraz dane dotyczące rejestracji, jako podatnika VAT:
  • data rejestracji, data odmowy rejestracji lub data wykreślenia z rejestru, data przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
  • podstawa prawna odmowy rejestracji, podstawa prawna wykreślenia z rejestru lub podstawa przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Biała lista podatników VAT, a rachunek bankowy


Jak wiadomo, duża część przedsiębiorców ma lub w przeszłości miała problemy z odzyskaniem pieniędzy od swoich kontrahentów. Biała lista płatników VAT, ma ułatwić przedsiębiorcom pozyskanie niezwykle istotnej informacji w drodze do odzyskania wierzytelności, a mianowicie ustalenie numeru firmowego rachunku bankowego - rachunku rozliczeniowego dłużnika. Numer bankowy danej firmy znajdzie się w rejestrze szefa KAS zawsze w przypadku zarejestrowanego podatnika VAT lub podatnika VAT, który został przywrócony do rejestru.
W wykazie jednak nie znajdzie się numer rachunku podatnika, któremu odmówiono rejestracji, jako podatnika VAT oraz podatnika, który został wykreślony nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą. W wykazie nie znajdziemy zatem danych dotyczących numerów rachunków firm, które nie są płatnikami podatku VAT, nawet jeśli posiadają zgłoszone bankowe konta firmowe.

Co istotne, od początku 2020 roku w życie wejdą nowe zasady rozliczeń między kontrahentami - płatnikami VAT. Przede wszystkim płatności ponad kwotę 15 000 zł powinny być dokonywane na zarejestrowany rachunek bankowy. W przypadku płatności w kwocie wyższej niż 15 000 zł na inne konto wpłacający straci możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza 15 000 zł bez względu na liczbę transakcji na jaką zostanie podzielona płatność wynikająca z jednej faktury. Dodatkowo wpłacający będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe w przypadku nieuregulowania należnego podatku VAT od transakcji. Aby uwolnić się od odpowiedzialności o fakcie dokonania płatności na niewłaściwy rachunek trzeba będzie nie później niż w ciągu 3 dni od dokonania przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Reasumując:


Biała lista płatników VAT, będzie skutecznym narzędziem w walce z nielojalnymi kontrahentami. Pozwoli również uniknąć “błędnych” kontraktów dzięki możliwości weryfikacji przyszłego zleceniodawcy, czy pośrednika.
Nasze biuro rachunkowe Temida w Tychach pomoże Ci zweryfikować, czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. Pomożemy ustalić, czy rachunek, na który planujesz dokonać płatności jest tym rachunkiem, który znajduje się na białej liście płatników VAT, tak byś w przyszłości nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe innej firmy.
Biuro rachunkowe Temida w Tychach pomoże Ci również sprostować lub wykreślić nieprawdziwe dane dotyczące Twojej firmy zawarte w wykazie podatników VAT.


Wróć do spisu treści